Assistance w Chorobie 2019-04-29T18:14:15+00:00

Assistance w Chorobie

Pobierz Kartę Produktu
Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia
PAKIET INDYWIDUALNY PAKIET DZIECKO PAKIET RODZINA
Ryzyko Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant podstawowy Wariant rozszerzony
Ubezpieczony Ubezpieczony Główny Wszystkie Dzieci Ubezpieczającego Ubezpieczony Główny, Współmałżonek/Partner, wszystkie Dzieci Ubezpieczającego
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (od 2 dnia) 50 zł/dzień (max.18000 zł) 50 zł/dzień (max.18000 zł) 50 zł/dzień (max. 18000 zł) 50 zł/dzień (max. 18000 zł)
Złamania Złamania kości Ubezpieczonego Głównego Złamania kości Dziecka Ubezpieczonego Głównego Złamania
Złamania gr. I 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Złamania gr. II 1 000 zł 1 000 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Złamania gr. III 2500 zł 2500 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł
Pakiet medyczny – nagłe zachorowanie + nieszczęśliwy wypadek
Limity na Ubezpieczonego Limity na grupę ubezpieczonych Limity na grupę ubezpieczonych
Wizyta lekarza pierwszego kontaktu w miejscu pobytu Ubezpieczonego (organizacja + pokrycie
kosztów)
2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 wizyty na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 wizyty na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia,max 2 wizyty na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 wizyty na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 wizyty na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 wizyty na zdarzenie
Dostarczenie
leków (organizacja+ pokrycie kosztów)
2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 razy na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 razy na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia,max 2 razy na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 razy na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia,max 2 razy na zdarzenie 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia, max 2 razy na zdarzenie
Refundacja leków (tylko w połączeniu z dostarczeniem leków) 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 100 zł 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 200 zł 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 100 zł 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 200 zł 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 100 zł 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 200 zł
Wizyta u lekarza specjalisty (organizacja+ pokrycie kosztów) 1 raz w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia 1 raz w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia 1 raz w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia
Wizyta u lekarza rehabilitacji (organizacja+ pokrycie kosztów) 1 raz w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia 1 raz w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia 1 raz w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia
Wizyta fizjoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego (organizacja+ pokrycie kosztów) 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 3 h 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 3 h 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 3 h 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 3 h 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 3 h 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 3 h
Sprzęt rehabilitacyjny (organizacja+ pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia) 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 300 zł 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 300 zł 1 raz w okresie ubezpieczenia, max 300 zł
Wizyta pielęgniarki
w miejscu pobytu (organizacja +pokrycie kosztów)
2 razy w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia 2 razy w okresie ubezpieczenia
Medyczna platforma informacyjna bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
Wysokość składki 100 zł 150 zł 150 zł 220 zł 230 zł 350 zł